Βίντεο παρουσίασης


Περιοδοντόγραμμα

Δείτε το βίντεο παρουσίασης συμπλήρωσης περιοδοντογράμματος μέσω του MyDental

Οδοντόγραμμα

Δείτε το βίντεο παρουσίασης συμπλήρωσης οδοντογράμματος μέσω του MyDental

MyDental

Γενική παρουσίαση

MyDental Mobile

Χρήση από κινητό τηλέφωνο.

MyDental – Χρήση

Γενικά χαρακτηριστικά