Τεστ βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα


FAGERSTROM : τεστ εκτίμησης του βαθμού εξάρτησης από τη νικοτίνη