Εισρόφηση ξένου σώματος & πλήρης ατελεκτασία


Παραθέτουμε εικόνες ακτινολογικές και κατά τη βρογχοσκόπηση από ασθενή ο οποίος εισρόφησε ξένο σώμα (συγκεκριμένα ροδάκινο) και προκλήθηκε πλήρης ατελεκτασία του αριστερού πνεύμονος.

Νίκος Δ. Χαϊνης,Πνευμονολόγος